A Vízöntő Istenember 2. rész

ebook

Szerző: Balogh László Imre

Kiadó neve: Adamo Books

Méret: 9,13 MB

Kiadás éve: 2013

Állomány formátum: epub, pdf

epub ISBN: 978-963-387-006-8

prc ISBN: 978-963-387-007-5

pdf ISBN: 978-963-387-008-2

pdf Méret: 16,9 MB

pdf Oldalszám: 356

Ára: 1100 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

„A Vízöntő Istenember" - 2.rész

 Taktikájuk kulcsa

 

Hogy a háttérerő miként használja fel a zsidóságot a keresztény-iszlám ellentét szításában, és hogy miben áll a szervezet nemzetek fölötti mivolta, később részletezem. Mivel ők is emberi lények, tehát nem örökéletűek, annak is ki kell derülni, hogyan újítják meg világkorszakon át tartó közösségüket, honnan az utánpótlás.

Egy gondolat erejéig időzzünk a taktikájuknál. Egy természetes személy cselekvési logikája révén őket is könnyű megérteni. Megtervezek valamit; van hozzá képességem; megvannak az eszközeim; van kivitelezőm; van időm; levezénylem - végrehajtatom - ellenőrzöm.

Az eredményt elemezve könnyű visszavezetni magát a tervet és a célt is. Talán már nem csodálkozik a tisztelt Olvasó, ha azt állítom, hogy nagyban ugyanígy csinálják.

Csak egy példa, ami megérdemelné a részletesebb kibontást. Hogy mi lehetett a második világháború célja azt egyszerűen meg lehet fogalmazni fordítva is: mi lett az eredménye? - segít, hogy ismerjük a kivitelezést is.

- A német nemzet megalázása - túlzottan kiélezett téma, megfeledkezünk arról, hogy Hitler nem egyedül harcolt a világ ellen, az elején szövetségese volt a Szovjetunió is (!)

- Az előbbinél fontosabb a nemzeti szocializmus nemes eszméjének a lejáratása. Ezt se csak a németek végezték.

- Ami még fontosabb, az a zsidóság (művi) kiválasztotti státuszának megerősítése. Ma a legtöbb országban súlyos börtön vár arra, aki a náci bűntettet megkérdőjelezi. A háttérhatalmat nem érdekelte, hogy ezt a célt hány zsidó Istenembertársunk értelmetlen halálával éri el. Kellett az új eszköz, hogy a megosztott világban a zsidóságot a megalázó pozitív diszkriminációnak tegye ki. (főbűnbak)

- Ugyanezt a célt szolgálta Izrael időzített megalakítása. Ha a háttérerő zsidóérzelmű, nem várt volna 2000 évet!

 

- Fontos eredmény (tehát cél) a világ politikai-, területi- és nemzeti megosztása. Ez volt a legkomplexebb cél. Ide tartozik a hidegháborúnak becézett nagy biznisz; a német állam kettéosztása, de ami ennél sokkal látványosabb, (hisz a főbűnöst az egyesítéssel már régen rehabilitálták) Magyarország szétdaraboltságának elmélyítése. - Ezt a témát később behatóbban kielemezzük.

Ha birtokában is vagyunk ennek a fordított elemző készségnek - vagyis hogy az eredményből megértjük az eredeti célt - félő, hogy a háttérerő titkos terveit mindig csak utólag tudjuk kielemezni. Mint Nostradamus próféta versei, amik csak utólag értelmezhetők - persze, épp ezt akarják elhitetni velünk. De, ha az utólagos elemzéshez elegendő referencia áll a rendelkezésünkre (van bőven a Halak korszakban) könnyedén megérthetjük a jelenleg megvalósuló terveiket is. Az elemzéskor a szervező háttérerő létezése nyilván nem hagyható figyelmen kívül!

Olyan ez, mint a Darwinizmus és az Isteni teremtés meddő vitája. Ha kihagyjuk a teremtés rendszeréből az irányító Rendezőelvet, ami mindent átfog, és kívül-belül mindent átlát, hogyan várhatjuk el a sejtszintű evolúciós fejlődéstől, hogy a mikroszkopikus egyedek átlássák az eredményt: egy művészien megkomponált emberi testet?

Tárgyilagosan vizsgálva a háború eredményeit, és az eltelt évtizedeket az új terv részeként értelmezzük, le lehet vonni a következtetést: a Vízöntő átmeneti időszaka túl fogja szárnyalni minden eddigi vandál brutalitásunkat.

Térjünk vissza a keresztény anomáliákhoz. Látnunk kell a mesterséges mivoltát, ez által válik nyilvánvalóvá a rendszerbe kódolt önmegsemmisítés. A most készülődő világégés ugyanis a legvéresebb vallási összeomlás lesz, amikor a világnak ki kell ábrándulni Istenből. A háttérerő csak úgy garantálhatja további hatalmát, ha az Isten nélküli tudást vetíti a Vízöntőre, nem a belső Istentudást!

 

Biblia, mint jövőlátó történelemkönyv

 

Mivel én keresztény közegbe születtem, és akaratom ellenére református rituálé szerint be is avattak, (amit felnőttként azért sikerült felülírnom) az állásfoglalásom, ill. a nézeteim szerinti tények feltárása csakis keresztény oldalon jogos. A harmadik forráserővel, a zsidósággal is indokoltan foglalkozom, mint a rám eröltetett hitrendszer alapjával. Az Iszlám területén viszont nem kutakodhatok. Mindenki takarítson ki a saját háza táján.

A másik oldal teljes körű feltárására nincs is szükség. Emlékezzünk, ha ismerjük az egyik oldalt, magunkat, már megérthetjük a harmadik forráserőt; ha értjük a forráserőt, mindkét oldalt ismerjük. Ennyire egyszerű.

Kezdjük a keresztény nagytakarítást a forrásművel. Minden elmondható rá, csak az nem, hogy egyértelmű, világos, és harmóniát sugárzó mű lenne. =Egyrészről, azt már korábban is említettem, hogy valami nagyon nincsen rendben vele, ha ennyire sokféleképpen lehet értelmezni. Ennek persze megvan a teológiai (félre)magyarázása, de mi most csakis a háttérerő szemszögéből vizsgálódunk.

= Másfelől, a Biblia nem felel meg az alapvető Isteni elvnek, mely szerint a polaritás csakis a fizikai síkra jellemző - Istenre nem hat a polaritás, és az ő tetteit nem a szélsőséges indulatok vezérlik. Ezek emberi fogalmak! A tiszteletteljes elfogadás harmóniaállapotában már emberi síkon sincs átok, bosszú, vagy leszámolás - akkor hogyan létezhet ilyesmi az Isten dimenziójában? Sehogy! Ugyanakkor fontos kitétel a zsidóság kiválasztottsága, ami szintén nem felel meg az Isteni harmóniaelvnek.

=Harmadsorban, a Bibliát profetikus jellegénél fogva Isteni eredetűnek állítják be, és ezáltal abszolútumként bizonyítottan hitelesnek. Csakhogy prófécia nincs!

 

Nézzük át kicsit részletesebben e három szempontot.

 

=1. Hogyha bármelyik hit, jelen esetben a keresztény, Isteni eredetű vallás lenne, nem tudnánk a Poláris Mérleg révén elemezni. Tehát a megosztás halvány esélye sem jöhetne szóba, de látjuk, ez mennyire nem így van. A háttérhatalom oly tökéletesen alkalmazza a megosztást, hogy a keresztény hit nem egyszerűen csak csücsül az egyik serpenyőben, mint az iszlám ellenpólusa, de a saját térfelén is ott a megosztás folyton imbolygó mérlege. Ezt a nem túl nemes célt szolgálta a Biblia ezerféleképpen való értelmezhetősége. Remény a belső egységre nincs!

=2. Minekutána a kedves Olvasóm tisztában van a poláris mérlegelés technikájával, érti és érzi, hogy a saját fáradozásai révén milyen csoda szabadul fel az elfogadás tiszteletteljes harmóniaállapotában, már nem kérdéses, a Bibliában csakis hamisított, torz Istenképet találhatunk.

Bizonyíthatatlan feltételezésem igen kényes. Most is az eredmény az egyetlen bizonyság: a háttérhatalom, amikor a kereszténység megalkotásán fáradozott, először is az alapokat kellett olyanná formálnia, amit aztán egy világkorszakon át az érdekei szerint használhatott. Mire gondolok? Az Ótestamentum meghamisításával kellett kezdenie. A Bibliai forrásmű főszereplőiről, a zsidókról kellett olyan képet kialakítani, ami később e mesterséges mérleg mindkét szereplőjét (keresztény-iszlám) az örökös uszítás hármas konfliktusában tarthatja. A zsidókkal el kellett hitetni, hogy ők Isten egyetlen kiválasztottjai. Sajnos általános bűnbak státuszukban a zsidóságnak nem is maradt egyéb vigasza, mintsem, hogy ők tényleg Isteni kiválasztottak. Isten tökéletes dimenziójában ilyen nincs! Sajnos ők a háttérhatalom kiválasztottjai, és nem egyedül csak ők. - Ez a téma kicsit később lesz időszerű.

Azért, hogy a zsidó-keresztény-iszlám triangulumban garantált legyen az örök feszültség, a zsidók Istenét vérszomjas, bosszúálló Istenné kellett átformálni.

Álljon itt néhány idézet a Bibliából Isten eltorzított képéről, helymegjelölés nélkül: enyém a bosszúállás és a megfizetés; hetvenhétszeres bosszú; vérbosszúállás; áldott legyen az Úr, aki bosszút állott; Isten az, aki bosszút áll értem, és alám hajtja a népeket; Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást, lábait mossa a gonosznak vérében; bosszút álljanak a pogányokon és megfenyítsék a nemzeteket; ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izrael erős Istene: vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségeimen; avagy ne büntessem-e meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az efféle népen, mint ez, ne álljon-e bosszút az én lelkem?; azért ezt mondja az Úr: íme, én megítélem a te ügyedet, és bosszút állok éretted, kiszárasztom az ő tengerét, és kiapasztom az ő forrását; hogy haragomat felindítsam és bosszút álljak, kopasz sziklára ontottam vérét; az én búsulásom és haragom szerint, s megismerik bosszúállásomat, ezt mondja az Úr Isten; buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen......... és a többi, és a többi - végeláthatatlan gyűlöletkeltés!

S ha valakinek gyerekkorától ezzel mossák a tudatát, s kétezer éve nemzeteknek ezzel mossák a tudatát, persze el is hiszik, hogy Isten tényleg ilyen mocskos, emberi tulajdonságokkal bír. Emberek, józanodjunk ki végre!

=3. Hogy a Szent Biblia Isteni prófécia lenne? Ez a világ legnagyobb csúsztatása! Nézetem szerint a Biblia Isteni eredetét már az a mód is megkérdőjelezi, ahogy csúffá teszi Isten tökéletességét. Ezen felül a történelmi hitelességét is kétségbe kell vonnunk, épp az események profetikus manipulálása folyományaképp. Ismereteink szerint a Bibliai Ószövetség ezer évig készült. Mennyire lehet hiteles történelmi okmány egy x ezer éves kódex, amikor jól ismerjük a mai dokumentálási csalásokat is?

Napjainkban a történelemkönyveket másként írják a győztesek, akiknek a jogtalanul bitorolt területeket kell dokumentumokkal igazolni, ezért a saját érdekeik szerint színezik az eseményeket, akár utólag betoldva bármit; de egészen más a nézőpontja a sértett félnek, a bosszútól elvakult leigázottaknak.

Miért lett volna ez másként a bibliai korokban. Sőt, a Halak kor kezdetén volt csak igazán ok a történelmi hamisításra. És ebben az esetben nem is magát az eseményt kellett megmásítani. A Biblia sorainak igazolni kellett, hogy az írás mindenkor az események előtt járt. Egyszerű megoldáshoz nyúltak. Míg egy hagyományos történelemkönyvben mindig múlt időben fogalmaznak, a Biblia szerkesztésekor a múlt eseményeit jövőidőben kellett megszövegezni - és kész a profetikus műalkotás.

Vegyük figyelembe, hogy akár csak két évszázadra visszatekintve, általános volt az írástudatlanság, a mai hírközlés pedig nem létezett. A korai keresztény tömegek képtelenek voltak az Ószövetség profetikus hitelességét ellenőrizni. A kétkedő írástudó papokat pedig likvidálták.

Állítólag egyes próféciák közvetlenül az események előtti évben íródtak. Nézetem szerint az Ószövetségi feljegyzések épphogy az események után nem sokkal készülhettek, de akár 200 évvel később, ma ezt már sem cáfolni, sem igazolni nem tudjuk. Tény, hogy nagyon el akarják hitetni velünk, a Biblia mindent előrevetített.

A Bibliában 10, úgynevezett vázlatprófécia található, amelyek átfogó képet adnak a történelemről; valamint több mint 500, pillanat-prófécia, amelyek a történelmi események részleteiről tájékoztatnak. Ügyeltek rá, hogy mindent aprólékosan jegyezzenek le. Az utólag kreált prófécia akkor tökéletes, ha a máshol is dokumentált esemény minden részletével össze lehet vetni: lám a Biblia mennyire precízen előre megjósolt mindent. (?)

Mivel nagyon jól tudták, hogy az Ótestamentumnak folytatása lesz, tele tűzdelték Jézus messiási eljövetelét előrevetítő próféciával is. Az Ótestamentumból magától értetődik az Újtestamentum, mint egy folytatásos regény.

Határozott véleményem, hogy nem létezik globális prófécia, akár az élet egyéni jóslása sem. Ezt korábban már kifejtettem. Miért gondolom így? Természetesen az egyén életében, a vizualizált vágyak révén létrejön egy virtuális jövőkép, amire ráhangolódva igen precíz látlelet adható. De ez nem jóslás, hanem információ lehívás!

 Globális szinten pedig olyan szerteágazó politikai, vallási, kulturális események befolyásolják az összesített virtuális jövőképet, hogy ilyen alapon képtelenség lenne precíz jövőképet előre vetíteni. Hacsak nem ők tervezik a jövőt, és irányítják a jelent. A mai Pénzisten Globális Papjai, dolguk megkönnyítéséért törekednek a kulturális, vallási, politikai többrétűség összemosására. Számukra a globalizáció egyformasága kiszámíthatóságot jelent.

Összefoglalva, nézzük, globális méretekben hogyan alkalmazták a prófétai kellékeket. Egyrészt, megtörtént eseményeket tüntettek fel utólag olyan színben, mintha a Biblia előre megjövendölte volna őket. Másrészt a jövő eseményeinek homályos előrevetítésével gondoskodnak a folyamatos félelemkeltésről, és az utólagos misztifikálás lehetőségéről. Nézetem szerint a jövő mégoly fátyolos előrevetítésével voltaképpen saját háttérhatalmi terveiket leplezik le - a sorok mögött olvasni tudó kevesek előtt.

A rettegés ébrentartására és az utómisztifikálásra a háttérerő nemcsak a Bibliát használta. E célt szolgálja a híres pestisdoktor, Nostradamus zagyvaverseskötete is, 1550-ből. A próféciának beállított Nostradamusi jövőkép, a háttérerő ismeretében egész könnyen értelmezhető forgatókönyv jelleget fog ölteni. A Cioni jegyzőkönyvek hasonlóképpen segítenek majd a nagy terv megértésében.

 

Letölthető demo fájlok: epub

Ismertető:

 „A Vízöntő Istenember" - kétségtelenül a Vízöntő kor egyik alapműve. A szorosan összetartozó kétkötetes alkotás egységében szolgálja a teljes Isteni (benső és külső) lét tiszta érzékelését.

Midőn az első kötet a teremtett Isteni mű legfontosabb eleme, az Ember méltóságtudatát helyreállította, a második rész lehetővé teszi a külvilág összefüggéseiben való harmonikus eligazodást. Miután megismertük Isten teremtő rendezőelvét az elme és Lélek közegében, egyértelművé válik Szentgyörgyi Albert, 1975-ben tett kijelentése:

- „Az új világot csak azokkal az elvekkel lehet vezetni, amelyekkel megteremtették". - „A Vízöntő Istenember" második része feltárja, hogy a világunkat már Krisztus előtt 150 óta (a teljes Halak korban) a háttérből vezették, méghozzá a polaritás törvénye értelmében, az oszd meg és uralkodj elve alapján - és nem a zsidók, mint azt az elterelő mesterkedéseikkel lépten-nyomon el akarják hitetni velünk.

 

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2022 Adamo Books Kft.