Az ezüstíjas

ebook

Szerző: Dénesi Ildikó

Kiadó neve: Mercator Stúdió

Terjesztő: Adamo Books

Oldalszám: 228

ISBN szám: 963-606-56-1-6

Méret: 1,01 MB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: pdf

Ára: 600 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Futni kezdtem. A házakból zokogó asszonyok rohantak elő és átkokat szórtak a zsoldosokra.

A halálra rémült fiatal fiúk egy csoportban álltak a katonák felügyelete alatt, aztán elindították a szomorú menetet. Nem láttam az én gyermekeimet közöttük. Hiába kiáltottam a nevüket, egyikük sem válaszolt. Hazáig rohantam. A házam előtt nagy tömeg állt. Nem akartak beengedni, de én leráztam a karjaikat magamról. A feleségem lent hevert a szoba padlóján, az arca vörös volt. Megfojtották, mert nem engedte ki a fiúkat. A két szép gyermekemre a hátsó szobában találtam. Még halálukban is egymást ölelték. Több mint harminc szúrást számoltam meg rajtuk. Aznap éjjel őszültem meg. A saját kezemmel temettem el őket. Másnap elindultam a városból. Sokan jöttek utánam, majd még többen a környező városokból. Itt az erdőben a magunk urai vagyunk. Útonállók, akik vámot szednek az utazóktól, és akik igazságot szolgáltatnak. Követjük a területünkön portyázó katonákat. Figyeljük őket. Ha vétenek az emberek ellen, meglakolnak. Mi így védjük Gorwent lakosságát. - Nagyot kortyolt a borostömlőből és megölelte a szótlan ifjút.

- Maradj köztünk, Midek. Mi itt mindannyian testvérek vagyunk, és nem engedjük, hogy ez még egyszer megtörténjen.

- Tovább kell mennem. Van egy feladatom, amit végre kell hajtanom.

- Nem ronthatsz nekik puszta kézzel - méltatlankodott az alaposan elázott vezér.

- Nem is azt terveztem. Kaptam egy homályos jóslatot. Meg kell mentenem valakit a sötétség fogságából - felelte elgondolkozva.

- Talán börtönben van az illető? - kérdezte Takard csodálkozva.

- Még az is lehet. Egyelőre azt sem tudom, ki a szerencsés. Nem tudom, férfi-e vagy nő. Erre magamnak kell rájönnöm.

- Rendben van, ifjú barátom. Kitalálunk valamit. Most pedig menjünk aludni. - Nehézkesen feltápászkodott és az ifjú segítségével elbotorkáltak a sátráig. Ahogy Midek kilépett onnan, légiesen könnyű érintést érzett a tarkóján. Barna hajú, fiatal lány állt mellette. Szó nélkül karon fogta Mideket és a szomszédos sátorhoz vezette. Bent a jószagú félhomályban levetkőztette a fiatal vándort és lemosdatta a testét. Átgyúrta fáradt izmait és megitatta egy újabb korsó mézízű borral. Midek tudta, hogy ettől az italtól mélyen és sokáig fog aludni. Megköszönte az ismeretlen lánynak. Beletemette arcát az illatos hajfürtökbe, melyek betakarták mindkettejüket, és magához ölelte a karcsú testet. A lány úgy tartotta karjában az alvót, mintha a gyermeke lenne, és halk vigasztaló hangon suttogott neki...

...Élesen rikoltott egy madár. Midek kereste a hangoskodót, de a fák eltakarták előle. Távolabb, a fényben úszó tisztáson, megmozdult egy árny. Talán csak a képzelete játszott vele, talán valóban volt ott valaki. Elindult felé. Gyöngyöző kacagást hallott a messzeségben. Sietősre fogta a lépteit. Ahogy kiért, látta, hogy rajta kívül nincs ott senki. Ekkor csaknem mellette elvágtatott valaki, de oly gyorsan, hogy csak a tébolyultan táncoló levelek jelezték, hogy ott járt. Midek a láthatatlan lovas után rohant. A következő pillanatban eltűnt a nyugtalanító táj, és ő egy széles kőlépcső alján állt. Hárfa lágy dallama zúgott végig a díszes faragásokon, melyek mintha megelevenedtek volna, állandóan feléje fordították az arcukat. Felért az első fordulóba, és az oszlopok takarásában észrevett egy magas, elegáns ruhába öltözött lovagot. Félig háttal állt neki, válláról bíborszínű köpeny omlott alá karcsú testére, lábánál virágszirmok hevertek, oldalán kétélű kard lógott. Emberfeletti erő kellett, hogy valaki azt megemelje. Aztán a férfi lassan megfordult. Midek visszafojtott lélegzettel várt, de még mielőtt megpillanthatta volna az arcát, a kedves nevetés újra felharsant és a férfi visszafordult a hang felé. Aztán lángok csaptak ki az oszlopokból, és ő a rémülettől földbe gyökerező lábbal bámulta az egyre közeledő vörös halált. Végül felkiáltott és...

- Midek! Térj magadhoz! - Valaki erőszakkal rángatta, hogy visszatérjen. Hűvös ruhát érzett a homlokán. Kapálózott, hogy kiszabadítsa magát, de az erős karok nem engedtek szorításukból. Végre kinyitotta a szemét. Egy fa tövében kuporgott és értetlenül nézte a köré gyűlt embereket.

- Hogyan... Mi történt? - Úgy tűnt, még nem fogta fel, hol is van.

- Többen látták, hogy kirohantál a sátorból, aztán leroskadtál ide.

- Az álom - suttogta fáradtan, aztán felkelt a földről. Az arca visszanyerte egészséges színét. - Mennyi ideig aludtam?

- Csaknem két napig. De ez nem is csoda, alaposan kimerültél. - Sean vigyorogva nyomott a kezébe egy jókora sült combot. - Kapsz egy lovat, körbevezetünk a mi kis birodalmunkban.

 

Ismertető:

"Florian vagyok, a vándorló dalnok. Akár a széllel sodródó őszi levél, úgy kóborlok a Kontinens városai és falvai közt. Történeteket mesélek, melyek aztán tovább élnek távozásom után hallgatóságom körében. S kívánhat-e ennél többet egy lyukas csizmájú énekes? Hosszú ez az éjszaka és ma már aligha indulok tovább. A hűs édes borért cserébe halljátok hát a következő történetet Észak titokzatos vidékéről és az ott élők küzdelmes napjairól...

 

A követek hajnalban meghozták az örömteli hírt és a Fekete Völgy minden lakója izgalommal várta vissza a Kontinens ifjú urát. Feldíszítették a házakat, virágokkal szórták fel a porlepte utakat. Aranda, a szépséges trúbiai hercegné mindeközben ott üldögélt a készülő gobleinkép előtt. Kecses ujjai új szálat fűztek a tűbe. Talán épp ezen a napon derül fény a szíve alatt rejtőző édes titokra, amikor Logen herceg végre hazatér a gyarmatokért vívott második hadjáratból..."

Ezekkel a szavakkal kezdődik második regényem, Az ezüstíjas.

Egy az uralkodó ellen indított, az egész Kontinensre kiterjedő felkelésről szól, melyet a néppel együttérző nemesekkel karöltve az elnyomott és megalázott közemberek és szökött rabszolgák népes serege szervezett. A háttérben pedig ott lappang egy súlyos titok, valamint a főszereplőre bízott rejtélyes feladat, meg kell mentenie valakit a gonosz karmai közül, de hogy férfi-e vagy nő az illető, azt egyelőre teljes homály fedi.

 

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2020 Adamo Books Kft.