Így is történhetett volna.

ebook

Szerző: Balogh Gyula Bogumil

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 116

Méret: 795 KB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: pdf

Ára: 649 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

A frigyláda titka

Részlet Rúth emír keleti utazó gyógyító mágus naplójából. Kerek négy napig élveztük Heródes vendégszeretetét. Azért csak négy napig, mert négy nap múlva indult egy futárposta, mellyel biztonságosan tudtunk a római hadiúton át két nap alatt a trogloditák földjére visszajutni. Így aztán fegyveres kíséret mellett rengeteg kinccsel, csecsebecsékkel megrakodva tértünk haza Umma és immár az én házamba, azaz troglodita-barlangjába. Az elutazásig még történt egy s más. A királyi palotában igen szíves vendéglátásban volt részünk. Külön lakosztályt nyitottak számunkra, s míg Umy ifjú arájával, én kis szerecsen apródommal osztottam meg baldachinos ágyamat. Első nap végigjártam Dávid király hatalmas palotájának félig romos épületegyüttesét. A hatalmas védművek, épületmaradványok s a rájuk felépített modern királyi palota csodálatos összhangban állt egymással.

Minden márvánnyal volt borítva. A mennyezeteken, kocsikerékszerű kandelábereken fáklyák voltak belógatva a térbe, így világították meg a hajdan fényárban úszó palotabelsőt. A főudvarmester elmondta, hogy Dávid király idejében valamilyen szerkezettel a frigyládából energiát vezettek a mennyezet alabástrom borítása mögé, s kékes fénnyel világították be a termeket. Sajnos, a frigyláda elromlott, 800 - 1000 éve is van már, hogy lepecsételték, és a kincstárban őrzik az óta is. Eredeti helyéről kivették, s díszládában helyezték el. Csak a főpap jelenlétében lehet megtekinteni.

Nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és elhatároztam, hogy megszerzem Heródes hozzájárulását a frigyláda megtekintéséhez. Így is történt. A második napon vizsgáltam meg a depressziós, pánikrohamban fetrengő királyt. Azonnal hipnózisba vittem, megváltoztattam a tudalattiját. Kiütöttem belőle bűnös múltjának kínzó, önmarcangoló emlékeit. Pozitív energiával töltöttem fel tudatos tudatát. A hipnózisból visszahozva mintha kicserélték volna. Egy derűs, mosolygós, délceg ereje teljében lévő férfi állt előttünk. A trónállóknak leesett az álla a csodálkozástól. „Csodát tett! Mágus, varázsló!" Ordították sírva, és szakállaikat tépdesték uruk gyógyulásának örömére. Heródes ruganyos léptekkel trónusához lépett, elhelyezkedett benne és megelégedetten így szólt hozzám. -Kérjél bármit nagy varázsló, kérésed parancs számunkra! -A frigyládát szeretném megtekinteni nagy jó uram!- a király elkomorodott kérésem hallatán, de nem visszakozhatott, mert akkor tekintélye szenvedne csorbát. Azért, hogy a szentség ilyetén megsértését egészében ne vállalja magára, azonnal hívatta Kajafás főpapot, s megkérdezte tőle, van-e akadálya annak, hogy megtekintsem a frigyládát.

A főpap ellenkezett. Elvörösödve rázta fejét, s nem akart engedni. Végül is azzal állt elő hogy tisztátlanok nem láthatják a frigyládát, mert szentségtörést idézne elő, s nagy veszedelmet hozna az országra. Heródes látta arcomon a szomorúságot, és megkérdezte Kajafást, van-e valamilyen megoldás arra, hogy mégis láthassam a frigyládát, de a szentség se szenvedjen kárt. Kajafás gondolkodott, majd kivágta: - Körül kell metélni, s fel kell avatni! Tiszteletbeli zsidóvá, kell fogadni! Úgy mintha most született volna! - mondta, s kajánul figyelte reagálásomat. Én meghökkentem ekkora pimaszság láttán, de megadtam magamat, hiszen a kíváncsiságom nagyobb volt annál, hogy vállaljam a tortúrát. Így tehát beleegyeztem a zártkörben végzett szertartásba. Kajafás hívatta a sahtert.

A sahter kihúzta övében tartott szent, élesre fent kését, s a tűzbe tartva felizzította, majd ott helyben, tanúk előtt lenyisszantotta legféltettebb szervem előbőrét. Így lettem a cél érdekében hithű zsidó. A király tüzes ciprusi borral fogadott be népe táborába. Most aztán szabaddá vált az út a frigyládához. Kajafás hívatta a kincstárnokot s a főudvarmestert, a király és a főpap társaságában lementünk a kincstárba. Ennek a három embernek a kulcsai kellettek a kincstár kinyitásához. Miután kinyitották a kincstár ajtaját, ők kinn maradtak, s a kincstárnokkal kettesben 10 percre beléphettem a kincstárba. A kincsekre nem volt időm, egyenesen a díszemelvényen elhelyezett hatalmas szekér nagyságú aranyveretes ládához siettem.

A kincstárnok letörte a pecsétet, s feltárult előttem a frigyláda. A frigyláda nem tartalmazott mást, mint egy aranypiramist, amelynek a csúcsa ki volt fúrva. A kincstárnok felemelte a piramist tartó lapjáról, s beláthattam belsejébe. A piramis belsejében egy háromperdületű Möbius tekercs volt, cérnaszigetelésű huzalból megtekercselve. A Möbiustekercs közepe egy szürke henger alakú mágneslapot tartalmazott. A mágnesszerű anyagból készült henger hatalmas energiát sugárzott ki magából. - Ez hát a titok - konstatáltam.

A frigyláda, melyet Mózes kapott Úrtól, nem más, mint egy frekvenciagenerátor. És a visszacsatoló elem nem más, mint a hiányzó arany Ankh-kereszt lehetett. Rögtön rá is kérdeztem. - És a csúcsba fúrt lyukban mi volt? - Ó, abban uram a teremtő tudat kulcsa, az arany Ankh-kereszt volt, amit Dávid halála után elloptak, s Egyiptomba vittek. Most a fáraók szent ereklyéje. - Értem, s az óta van lepecsételve a frigyláda? - Igen, uram, a frigyláda kulcsa idegen kézbe került, s így varázsereje is megszűnt.

Többé nem adott fényt. Izraelre a nagy király halálával sötétség és testvérháború borult. Júdea ege elsötétedett, és ezer éve várjuk a hajnal pirkadását. - Ha visszakerülne a kereszt, akkor a frigyláda is újra működne? - Azt nem hiszem uram. A világítás eszközei elkallódtak. A régi palota tönkrement. Ha működne is a frigyláda, nem tudnánk mit kezdeni vele. Így hát egy maradt: bálványként imádjuk és tiszteljük, mint a nagy Dávidról ránk maradt örökséget. Nincs mit tennünk! - tárta szét tehetetlenül karjait a kincstárnok, majd újra lepecsételve a frigyládát, kivezetett a teremből. Elég volt látnom a szituációt, s máris felmértem a helyzetet. Az Ankh-kereszt nem szolgált mást, mint a csúcsenergia visszacsatolását.

Ha tehát a király, a titok tudója be akarta indítani a generátort, csak bedugta az Ankh-keresztet, s a kapcsolat létrejött. Kigyúlt a fény. Így lehetett hatalmas energia-kisüléseket létrehozni, s a népet isteni erővel sakkban tartani. Íme, hát a titok nyitja. A szürke henger meg nem más, mint a mágneses uránérc. Isteni (tachion) energiát sugároz, s a Möbius tekercsben fenntartja az indukált mágnesáramot. Ilyen egyszerű az egész. Megnyugodtam, s bíborfurulyám megcsonkolását sem bánva lezártam a kérdést: a piramis-energiát ősidők óta használta az ember, de csak a beavatottak: a főpapok tudták a titkot. Hiányzott azonban még egy láncszem: vajon milyen célt szolgáltak a hatalmas kőpiramisok?

Erre kellett megkapnom a választ, s a négy nap leteltével ezért siettem vissza az esszéniánusokhoz. A gépházba kellett bejutnom, hogy az összefüggéseket megtaláljam. A vendégség letelte után pompás lakomát adott számomra a király, s mint az elején említettem, díszes kísérettel indította útnak kis karavánunkat. Útközben érintettük Barchópa Masszadai erődjét, s fájó szívvel adtam le kis szerecsen apródomat, hiszen várt már feleségem s fiam. Így aztán a trogloditák földjének határára érve, egy kettős perdülttel újra kifordultam énemből, s megint visszavágódtam a rendes kerékvágásba: bíborlándzsámmal hadba indultam szépséges feleségem bájainak bevételére.

 

 

Ismertető:

A szerző saját életszemléletének kivetüléseként megpróbálja egyes múltbéli események, történések egyedi látószögén át való bemutatását. Természetesen, hozzátéve, :mi lett volna, ha nem úgy, hanem így történnek az események. A köny élvezetes nyelven íródott lebilincselő olvasmány.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2019 Adamo Books Kft.

OTP Bank - Általános ügyféltájékoztató