KUKULKÁN 4.

ebook

Szerző: Balogh Gyula Bogumil

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 68

Méret: 703 KB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: pdf

Ára: 450 - Ft -50% = 225 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Etelközből állandó futár összeköttetést tartottak a Budán székelő Borzadály Csagatály kündüvel és Csatabárd Alabárddal a vérszomjas gyulával. Zengő Hárfát küldte összekötőként a kündü udvarába száztagú kísérettel. Míg Szép Maszkot kinevezte Etelköz nagyfejedelmének. Ő volt a letelepítési kormánybiztos. Kukulkán, mint az egész hadművelet főparancsnoka, mindenki fölött állt. Isteni mivolta predesztinálta erre a posztra. Ebben senki sem kételkedett.Naparcú volt az egyesített haderők törzsfőnöke. Ő felelt az expedíciós hadjáratok összehangolásáért.  

Újra együtt voltak hát a régi barátok, Yucatán szellemisége újraéledt és rásütött a Nap isten népére.Volt még Kukulkánnak egy terve, éspedig a maga közelében szerette volna tudni drága barátját Rúfus O Harát. Egyelőre azonban a gaz és vérszomjas lombardok kiverését kellett rábízni egyszer s mindenkorra. Éppen ezért magához rendelte Rúfust egy személyes tanácskozásra. Egy gyorsan mozgó űrszekeret küldött érte és négytagú törzséért. 804 tavaszára tűzte ki a találkozás napját. Addigra álltak Kukulkánvár palánkjai és főpalotái. A palánkvár védte a Donra épült sátorvárost a síkság felőli támadásoktól. A sátrak a hatalmas mezőn lettek felverve. De amint kezdtek kiépülni a fagerendás házak, úgy szorultak egyre kijjebb a sátrak, jurták. A mesteremberek, a hadtáp, kommandánsok mind-mind hatalmas favázas műhelyeket, raktárakat építettek. Tavaszra kezdett a város magva kialakulni. Ebben a környezetben fogadta Kukulkán a barátját.  

Rúfus eladta hatalmas latifundiumát, és végkép búcsút vett a hatalmas római birodalomtól. A keresztények már nem szorultak oltalmára, hiszen legalizálták őket a IV. században. Így tiszta lappal indult Etelközbe. Március hetedikére jelezte érkezését. Ugyanezen a napon jelentkezett meghallgatásra a bizánciak és az úzok küldöttsége is. Kukulkán, a helyzet súlyosságára való tekintettel, egymás után fogadta a küldöttségeket. Délelőtt 10 órakor fogadta Mérges Bürök úz kagánt.

 A patinás, rusztikusan berendezett tárgyalóteremben a fő helyen Kukulkán hatalmas négy méter hosszú tárgyalóasztalként szolgáló diófaasztala állott. A faborítású falon hatalmas térképek zászlókkal, csapásmérő vörös és kék ellenséges támadási vonalakkal, valamint hajszálpontos topográfiai jelölésekkel. Egy másik térképen a kémek jelentései által összeállított lakosság számadatai, az ellenséges hadilétszám, erők, eszközök listája. Naponta követték a vonalak a környező világban zajló változásokat. Kukulkánnak elég volt csak rápillantani a legfrissebb térképre és máris látta a helyzetet. A helyzet, számára megnyugtató volt. A kazárok még legalább ötven évig tartják magukat a térségben, aztán megroppannak a rohamosan erősödő Kievi rusz birodalom térhódításának rohama alatt. Délen a bolgár-törökök kétfrontos háborút vívnak Bizánccal és az úzokkal. Az etelközi magyarok kiegyensúlyozó szerepe egy ideig meghatározó lesz a térségben. Elrettentő csapásmérő seregei hatalmas adókat hoznak az országnak az expedíciós hadművelet zsoldjaként.

Kukulkán stratégiája az volt, hogy csapásmérő osztagait bérbe adván az egymással szembenálló feleknek, azonnali zsoldot és állandó védelmi pénzt fizettet velük. Éppen ezek a tárgyalások folynak a 804-es esztendő zsoldos hadainak bérbeadásairól.Tíz órakor megnyíltak a hatalmas szárnyas ajtók és az úzok kagánja Mérges Bürök vigyázzmenetben lépkedett az őt követő hatalmas kincses ládákat cipelő kíséretével a terembe.

Kukulkánnal szemben állva, meghajolt és a kinyitott fedelű, színarannyal és egyéb kincsekkel rakott ládákra mutatva így szónokolt.

 - Legfenségesebb Nap Úr, fényességes Kukulkán! Hallgasd meg disznóröfögéssel felérő vartyogásomat! Kérlek, viseld el ocsmány személyemet. Tekintetedre sem vagyok méltó, de ha nem veszed népemet védőszárnyaid alá, akkor érzem, hogy a kazárok és bolgárok összeroppantnak bennünket. Napúr, népemet a kazárok a rájuk nehezedő Ruszok és más szláv barbárok ránk uszításával ki akarják végkép söpörni a térségből. Egy lehetőségünk lenne: ha átengednéd népemet a moldáviai szorosokon és megnyitnád előttünk a te testvéreid, a székely-magyarok által ellenőrzött Erdély végvidékét. Cserébe felajánlom hetvenezres borzasztó erejű, vérszomjas, mindenre képes seregemet. Nem kérünk zsoldot tőled: mi hoztunk kincseket, és vérünket adjuk szolgálatodban, a népünknek nyújtott segítségért.  

Befejezvén a szónoklatot, egy, két kilós hegyikristály-végű jogart nyújtott át Kukulkánnak. A jogar nyele cizellált aranyborítással volt ellátva, a hegyikristály pedig igazgyöngyfüzérrel volt körülfonva. Kukulkán csodálattal szemlélte a szépséges darabot.

- Hadizsákmány? - kérdezte Mérges Büröktől.

- Bevallom Nap Úr, hogy hadizsákmány. Amikor a rómaiak kétszáz éve dédapámat felfogadták az avar Kaganátus megsarcolására, akkor zsákmányoltuk a kagán kincstárából. Eredetileg Attila, a hunok királya készíttette Bizáncban, amikor a baziliszkusztól kapott koronával a 400-as évek közepén megkoronáztatta magát. A koronát is majdnem sikerült zsákmányul ejtenünk, de azt a karddal együtt máshol őriztették, így nem tudtuk elorozni. Úgy gondolom, hogy szálljon vissza a jogar jogos örökösére, a magyarok népére, hiszen Attila jogos utódai ti vagytok Nagy Úr. Vedd úgy, hogy ezzel népem és a magam sorsát kezeidbe ajánlom!

 

Ismertető:

A magyarok kettős honfoglalásának előkészítése, a kalandozások taktikai, katonai megszervezése isteni közreműködéssel és segítséggel. A Kárpát medence megszállás, elfoglalása, megtelepedésük és új haza építése. Egészen István megkoronázásáig tart az élvezetes olvasmányt nyújtó történet.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2020 Adamo Books Kft.