LAURETTA

ebook

Szerző: Alfred de Vigny

Kiadó neve: Adamo Books

Méret: 257 KB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: epub, pdf, prc

prc ISBN: 978-963-89175-0-8

Ára: 399 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

III. FEJEZET
Hogyan folytattam az utam


Az őrnagy megállította nyomorúságos öszvérét, aki roppant elégültnek látszott, hogy az előbbi kérdést feltettem. Társam felemelte a viaszosvásznat és megigazította a szalmát, amely majdnem az egész kocsit kitöltötte. Azt hiszem nagyon szomorúan nézhettem. Két kék szemet pillantottam meg, melyek a rendesnél nagyobbak voltak, gyönyörű pillantásúak, egy sápadt, sovány, hosszúkás fejen, amelyet egészen sima szőke haj koszorúzott. Tulajdonképpen csak ezt a két szemet láttam, ez volt minden ezen a szegény asszonyon, mert minden más szörnyű fáradtságról, elcsigázottságról tanúskodott. A homloka vörös volt; orcái sápadtak és beesettek, kék karikákkal; úgy látszik egészen betakaródzott a szalmával, úgy hogy alig látszottak ki a térdei belőle, amelyeken egyedül dominózott. Egy pillanatra ránk tekintett, reszketni kezdett, rám mosolygott egy kissé és folytatta a játékot. Az volt a benyomásom, hogy azt igyekszik megérteni, hogyhogy a jobb keze nyer, a bal pedig veszít.
- Látja, már egy hónapja játssza ezt a játszmát - mondta az őrnagy - holnap talán újat kezd, amely szintúgy soká fog tartani. Hát nem csodálatos ez? Ugyanakkor megigazította a viaszosvásznat, amelyet az eső elmozdított kissé eredeti helyzetéből.
- Szegény Laurettai - mondtam - te örökre elvesztél!
Lovamat a kocsihoz ugrattam és kezet nyújtottam; ő tudtán kívül odanyújtotta az övét gyengéden mosolyogva. Csodálkozással vettem észre, hogy hosszú ujjain két gyémánt gyűrűt visel. Eszembe jutott, hogy ezek az anyjának a gyűrűi, és egyre kérdezgettem magamtól, hogy maradhattak meg, ennyi nyomor után. A világ minden kincséért sem kérdeztem volna meg az idős őrnagyot, de mivel észrevette, hogy pillantásom Lauretta ujjain akadt meg, egy adag büszkeséggel a hangjában így szólt: elég nagy gyémántok úgy-e? Alkalmasint jó áron eladhattam volna, de nem akartam, hogy ez a szegény gyermek megváljon tőlük. Hacsak hozzáérnek már sír; soha le nem veszi őket. Különben soha nem panaszkodik és időről-időre fonni is tud. Én megtartottam ígéretemet, amit szegény férjének adtam, de valóban nem bánom. Soha egy pillanatra sem hagytam el, s mindenütt azt beszéltem, hogy a lányom, aki megbolondult. És mindnyájan tisztelték ezt. Igen, a katonaságnál mindent jobban véghez lehet vinni, mint ahogy azt Párisban gondolnák. Velem volt a császár összes háborúiban, és én mindig meg tudtam őrizni. Melegben tartottam. Ha van az embernek szalmája és kétfogatúja, ez sohasem lehetetlen. Elég jól felöltöztettem; és mintegy őrnagy, jó fizetéssel és a becsületrend keresztjéből és Napóleon holdjából származó jövedelemmel, s mivel az utóbbi miatt fizetésemet megkétszerezték, egészen jövedelemre tettem szert, így igazán nem volt terhemre. Ellenkezőleg gyerekességei néha felvidították a hetedik ezred tisztjeit.
Ezzel hozzálépett, megveregette a vállát, úgy ahogy megveregette volna az öszvére hátát.
- Nos, gyermekem, beszélj valamit a hadnagy úrral, üdvözöld legalább.
De Lauretta csak folytatta a dominójátékot.
- Ma vad egy kissé - mondta a tiszt -, mert esik az eső. De sohasem fázott meg. Az őrültek sohasem betegek, ez szerencsés körülmény. A Berezinán és a moszkvai visszavonulás egész ideje alatt hajadonfővel volt. - Játsszál csak gyermek, játsszál, ne zavartasd magad miattunk; tégy amit akarsz Lauretta!
Az asszony megragadta az őrnagy kezét, melyet a vállára tett, azt a nagy és eres kezet, félősen a szájához emelte és megcsókolta, mint valami nyomorult rabnő. A szívem összeszorult ettől a kézcsóktól. Hirtelen megfordítottam a lovam.
- Indulunk-e végre őrnagy úr? - kérdeztem - Még mielőtt Bethunába érnénk leszáll az este.

Ismertető:

A mű Napoleon uralkodása alatt játszodik Franciaországban. A történet egy akkori őrnagy elbeszélésén alapszik, melyet egy fiatalemberrel oszt meg és egy különleges lány Lauretta életéttörténetét mutatja be.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2020 Adamo Books Kft.