Magyar Vízöntő Könyv

ebook

Szerző: Balogh László Imre

Kiadó neve: Adamo Books

Méret: 5,18 MB

Kiadás éve: 2013

Állomány formátum: epub, pdf

epub ISBN: 978-615-5363-35-1

prc ISBN: 978-615-5363-36-8

pdf ISBN: 978-615-5363-37-5

pdf Méret: 11.9 MB

pdf Oldalszám: 114

Ára: 700 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

„Magyar Vízöntő Könyv"

2. Közlés: Isten a tökéletes Egység

 

1.   „És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: a kert minden fájának gyümölcséről bátran egyél; de a jó és a gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz!" - 1. Mózes 2: 16, 17

2.   Ez volna az eredendő bűn, amellyel 2000 éve rémisztik az emberiséget? - hogy ettünk a tudás fájáról, helyesebben szólva „a jó és a gonosz tudásának fájáról", így pontos!

3.   S hogy elkerüljük a biztos halált, Isten elküldte egyetlen fiát, aki helyettünk fizetett ezért a nagy bűnért?!

4.   Mivel jól tudjuk, a halált még eddig egyetlen ember sem kerülte el, ezért tény, hogy az eredendő bűn intelmét jelképesen kell értelmezni, s azon felül a megváltástant is!

5.   Tudnunk kell, hogy a Bibliában az „evés" jelentése: „magamévá tenni valamit", míg a „meghalni" kifejezés ténylegesen az „eltávolodás Istentől" - tehát Mózes intelme, helyesen értelmezve a következő: ha magadévá teszed a Jang és a Jin tudását, vállalod, hogy eltávolodhatsz Istentől! - ez már előremutató tanítás, az embert szabad akarata felelősségére inti.

6.   Ezek után a kígyó csábítása lényegi tanítássá nemesül: „És mondá a kígyó az asszonynak: bizony nem haltok meg; hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói." - Mózes I. könyve, 3: 4, 5. - pontosítsuk tehát: ember, attól, hogy magadévá teszed a Jang és a Jin tudását, nem törvényszerű, hogy eltávolodj a teremtőtől, sőt, olyanná válhatsz, mint Isten, a teljesség tiszta érzékű tudójává.

7.   ...

8.   ...

9.   „Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt." 5. Mózes 30: 15 - Isten szembesít minket mindkét energiával.

10.        Az ember tudata a Jin & Jang minőségnek megfelelően kódolt, már eleve az agyunk szerkezete révén is ...

11.        „Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására, és az esztelenségnek, bolondságnak megtudására, megtudtam, ez is a Lélek gyötrelme"(megpróbáltatása) Prédik. 1: 17

12.        Miként egy problémát sokkal hasznosabb feladatként kezelni, úgy a gyötrelmet is tekintsük megpróbáltatásnak - így a 11. bekezdés Bibliai megállapítása már világos: minden, amire az elménk képes, tűnjék bár esztelen bolondságnak is, Lelkünk tökéletes próbatétel.

13.        „Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak." - A két legfontosabb Bibliai vers követi egymást itt, feltárják Isten természetét:  „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." Máté 5: 45; 48

14.        Isten attól tartható tökéletesnek, tehát, hogy létjogosultságot ad a gonosznak és a jónak egyaránt, vagyis a Jin és a Jang minőség ugyanolyan természetes a számára.

15.        „Aki jár tökéletesen, megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik." Példabeszédek 28: 18 - két úton járni azt jelenti, hogy Jang és Jin szerint is élni egyszerre, vagyis szétszedni a két ellentétes minőséget, s mindkettőt szolgálni.

16.        A Jin nem választható el a Jangtól - az éjszaka nem szakítható el a nappaltól, egyikből fejlődik a másik, egyik átadja helyét a másiknak, szorosan csakis együtt létezhetnek.

17.        A Földön a Jin és a Jang egyszerre vannak jelen, váltakozásaik időszakai a napok, évszakok, évek, Precessziós világévek és hónapok ...

18.        ... a Nap a Földön minden változásnak a forrása, egyszerre táplálja a Jint és a Jangot; iszonyatos hője éltet és pusztít; kisugároz energiát, és gigantikus vonzóerőt gyakorol.

19.        A Nap születése - élete - halála tízmilliárd években mérhető - emberi tudatunk számára nincs felfoghatóan elkülöníthető Jin vagy Jang állapota - a Nap számunkra egyszerűen létezik.

20.        A Nap a Harmadik erő, amely egyszerre élteti a Jint és a Jangot is. (világosság-sötétség; forróság-fagy; élet-halál...)

21.        A Nap iszonytató hatalmasságát kevésbé befolyásolja az általa életre keltett kétféle, ellentétes minőség - alig hatnak vissza rá.

22.        Sem a Napnak nincs Atyai Jang minősége, sem a Földnek nincs Anyai Jin minősége - a Földön élet és halál egyaránt a Napnak tulajdonítható.

23.        A tudat képes felfogni, hogy a Nap nukleáris tüzelőanyaga néhány milliárd év multával elfogy, aminek vonzata a naprendszer pusztulása.

24.        A Nap mulandósága ellenére az Isteni tökéletességet képviseli - nem véletlen számos nemzet Napimádata.

25.        Lehet-e a Mindenható Teremtő Isten a Végtelen Szeretet Atyaistene?

26.        ...

27.        ... midőn a véges energiájú teremtő Nap sem hordozhatja magán a kizárólagos Jang minősítést, Isten sem lehet sem Atya, sem Szeretet.

28.        A végtelen tér és idő pályáján minden emberi minősítés elveszti a kizárólagosság előjelét - Isten dimenziójában nincs külön Jang szeretet, de nem létezik külön a Jin gonosz sem.

29.        „Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által, mindnyájatokban munkálkodik." Efézus 4, 6

30.        ...

31.        ...

32.        „Egy az Isten" (EGY= Isten) - a tökéletes teremtő egységet jelenti, a Jin&Jang elválaszthatatlan harmóniáját.

33.         Isten nem egy megszemélyesített emberforma, egy teljhatalmú lény - Isten a spirituális dimenzióból ható, minden fizikai megnyilvánulást éltető és folyamatosan, kezdet és vég nélkül teremtő mérhetetlen erő.

34.        Minden által, mindannyiunkban az Isteni egység szándéka munkálkodik - elménkben a tökéletes egység Isteni harmóniában található meg.

35.        Az agy szerkezete, Isten által kódoltan kétpólusú, Jin&Jang szerint, emiatt az ember szabad akarattal a Jint és a Jangot külön élheti meg, vállalva ugyan a kockázatát annak, hogy eltávolodik Isten egységétől, és életimádat helyett gyötrelem lesz az élete, a sánc két oldalán vergődve egyszerre - ám ez a fejlődés és a tudás megszerzésének záloga, az Istenhez vezető úton.

36.        „A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája." Lukács 6, 45. - nincs külön „jó ember" és nincs „rossz ember" sem; a „szív", vagyis az elme teljessége mindenki számára adott, ám kiben melyik pólust írja át, és teszi uralkodóvá a környezet, az fog érvényesülni - a „jó ember" is könnyen átprogramozható vérengző katonává.

37.        A Biblia számtalan természetellenes, Isten törvényeit sértő kinyilatkoztatása emberi háttérérdeket igazol - ilyen félrevezető jövőkép a következő is: „A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere; nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr." Ézsaiás 65. 25. - Isten rendjében nincsenek ártó lények, mindenik végzi a feladatát, a tökéletes egyensúly érdekében.

38.        Isten rendjében egyedüli ártó teremtmény az ember tud lenni, ha önzése szétválasztja a Jint és a Jangot ...

 

 

Ismertető:

„Magyar Vízöntő Könyv"

Az Isten-tudás Újszövetsége

Ajánljuk e művet minden nyitott Istenfélő ember figyelmébe, aki szeretné hinni, hogy Isten a Föld teremtményeit békességre és életimádatra alkotta - keressük hát együtt az Isteni Egység közös nevezőjét, TUDÁS és TAPASZTALAT által - elvégre a 2010-től megkezdődött új korszak, a Vízöntő a TUDÁS KORA, sötét dogmák nélküli időszaka az emberiségnek:

„A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet." Példabeszédek 4: 7

* * *

Ez a szokatlan könyv egyedülálló módon bontja ki a Szent Bibliába rejtett, sorok mögötti üzenetet, segítségül hívva a ~10 ezer éves Magyar-székely rovásírást; annak is egy meglepő, újszerű megfejtését.

A könyv gondolatfelvetése a gyakorlatba helyezi át a Benső Istennel való napi kapcsolattartást, megerősítve az egyéni méltóságtudatot, helyreállítva a test és a szellem EGÉSZ-ségét, megértve a spirituális- és az anyagi világ összefüggéseit.

Az Isteni közös eredet nemcsak a Magyar Nemzet megosztottságának vet véget, de példamutató Istentiszteletünk révén megmenthetjük a 2010-ben a Vízöntőbe lépő Szent Emberiséget is!

* * *

Amennyiben Ön is meg szeretné érteni a keresztény Egy-istenhit/istenfélelem és az ISTENI EGY TUDÁSA közötti különbséget, e könyv nem hiányozhat az Ön kezéből sem!

A Magyar Vízöntő Könyv legyen ott minden Magyar családban, hogy együtt elsajátíthassuk az Isteni Egységtudatot, megújíthassuk ősi, keresztény hitünket - pontosabban, az Istentudásunkat - a Magyar megmaradásért, a Magyar méltóságtudatért és a szent Emberiség fennmaradásáért!

A szerző
 

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2022 Adamo Books Kft.