Raoul Wallenberg - Mítosz és valóság

ebook

Szerző: Lajos Attila

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 287

ISBN szám: 978-963-87106-5-9

Méret: 1.53 MB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: pdf

Ára: 990 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Kérdésfelvetések

A fenti fejtegetés célja a Hős és az Áldozat meghatározás elméleti kritériumainak megfogalmazása volt. Ezek után ideje megfogalmazni ennek a munkának a fő kérdésköreit. A kérdések célja tisztázni azt, hogy mit tett valójában Wallenberg Budapesten, milyen mértékben támasztják alá a meglévő dokumentumok a háború után kialakult Wallenberg-képet, milyen közel - vagy távol - van a dokumentumokból kiolvasható Wallenberg-kép a kidolgozott Hős-kritériumoktól. Ugyanezt a vizsgálatot, az ellentétes áldozati-világképből kiindulva és sokkal rövidebben, a budapesti zsidóságra is alkalmazom.1

 

 • A fő kérdés tehát, az hogy milyen mértékben lehet a fent vázolt elméleti Hős-modellt Wallenberg cselekedetei mögött felfedezni; milyen mértékben cselekedett Wallenberg kizárólag a segítési szándék szabad akarata és a cselekvés szükségességének a meggyőződésétől indíttatva?

 • Milyen mértékben próbált a Budapesten 1944. július 9-e után fennálló társadalmi, politikai és katonai hatalmi struktúrák mellett vagy ellenük cselekedni?

 • Milyen mértékben maradt azután is aktív és cselekvő, miután ezek a hatalmi struktúrák kedvezőtlenekké váltak vagy ellene fordultak?

 • Milyen mértékben lehet a dokumentumok által megrajzolt Wallenberg-képben olyan önmagával szemben állított eltökélt morális követelményeket felfedezni, ami azt a Hőst jellemzi, aki a Wallenbergről szóló irodalomban megjelenik?

 • Milyen mértékben volt Wallenberg kompromisszumokra hajlandó? Milyen típusú kompromisszumokat kötött Wallenberg?

 • Milyen mértékben került Wallenberg hősiességet megkövetelő helyzetekbe?

 • Lehet Wallenberg tevékenységét azonosítani a fent bemutatott hős modellel, vagy a kibontakozó hős figura nem más, mint egy utókonstrukció, amelyet nem lehet Wallenberg saját tevékenységéből kikövetkeztetni? Lehet Wallenberg budapesti tevékenységét hősiesként leírni, vagy ez a hős figura nem más, mint Wallenberg az akkori Budapesten folyó mentőtevékenységben elfoglalt, az akkori tudás alapján nehezen megmagyarázható központi pozíciójának az eredménye? Ez a pozíció volt az, ami Wallenberget az akkori sztereotipikus szereposztásban a hős szerepébe helyezte, attól függetlenül, hogy ez a pozíció konkrétan mennyi hősiességet követelt meg?

 

A másik kérdéskör a zsidóságot illeti:

 

 • Jellemezte és megbénította őket a fent leírt áldozati világkép? Milyen mértékben voltak passzívak és cselekvésre képtelenek?

 • Kilátástalannak láttak minden egyéni kezdeményezést az akkori hatalmi struktúrákkal szemben, vagy megpróbálták azokat aktívan és önmaguk javára befolyásolni, megváltoztatni?

 • Valóban cselekvésképtelen áldozatok voltak a zsidók, vagy az ilyen bemutatásuk csak arra szolgált, hogy hatalmasabbnak mutassa a Gonoszt és hősiesebbnek a Hőst?

 

Hogy ezt a gondolatmenetet végigvezethessem, a könyvet két fő részre osztottam, amelyeket egy, a fő fogalmakat és módszertani problémákat boncolgató elméleti bevezetés előzött meg.

Az első rész növekvő részletességgel írja le az úgynevezett helyzetet, az uralkodó hatalmi viszonyokat és struktúrákat, mint Wallenberg cselekedeteinek a külső feltételeit.2

Ide tartozik:

 • A svéd külpolitika alakulása a második világháború idején és a svéd-német hatalmi viszony fejlődése 1944. végéig.

 • A német különbéke tárgyalások és Himmler álláspontjának alakulása „a végső megoldás" végrehajtásával szemben.3

 • A szövetségesek „zsidópolitikájának" alakulása: a War Refugee Board (WRB) megszervezése és nemzetközi szerepe.4 A WRB nemzetközi és zsidó szervezetekkel való együttműködése.5

 

Ezután következik a specifikus magyarországi helyzet alakulásának a leírása:

 

 • A magyarországi antiszemitizmus és a magyar „zsidópolitika"

 • A magyarországi helyzet alakulása a német megszállás idején

 • A Zsidó Tanács és a zsidó-német tárgyalások; a zsidó ellenállás

 • A többi (nem svéd) semleges képviseletek tevékenysége és szerepe

 • A magyar - szervezett vagy spontán - ellenállás.

 

E háttérre vetítve következik a könyv második része, amely a svéd követség és Raoul Wallenberg tevékenységéről szól.

Ennek a második résznek az első főfejezete egy, dokumentumokban és a Wallenberg irodalomban fellelhető, a meglévő dokumentumokkal való összevetés alapján megbízhatónak ítélt, adatokra támaszkodó leírás lesz.

A második rész második főfejezete nyomon követi az eddigi Wallenberg irodalom fő vonalait és megpróbálja nyomon követni a mítikus Wallenberg-kép kibontakozását. Milyen mértékben lehet ezt a kialakult képet a dokumentumokra visszavezetni és mennyi az, ami inkább csak tiszta spekuláció és propaganda? Hogyan használják a különböző írók a dokumentumokat, milyen perspektívát és értelmezéseket alkalmaznak a klasszikus hős alakjának megformálására?

A könyvet egy, a hős és az áldozati világkép sarkított ellentétpárjából kiinduló elméleti analízis zárja le, amely összehasonlítja a dokumentumok alapján kialakult képet az eddigi irodalom által szolgáltatottal. Ennek a vizsgálatnak a központi kérdésköre az egész könyvet átitató főkérdés is: valóban lehet Wallenberget a fent leírt hős-alakkal és világképpel, legalább részben azonosítani, és milyen mértékben lehet a zárt, struktúrák dominanciája által átitatott világképet a zsidók viselkedése esetében felismerni. Vagy mindezek csak utólagos konstrukciók, amelyek arra szolgálnak, hogy egy zavaros és meghatározhatatlan valóságot a megértés érdekében újraszerkesszünk. Tudatában vagyok annak, hogy a kutatási folyamatot az ilyen, előre megfogalmazott elméletek könnyen irányításuk alá veszik, hogy az ember hajlamos inkább azt találni, ami az elméletét bizonyítja és mást figyelmen kívül hagy. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezek az elméletek csak munkaeszközök, ideális állapotokat felvázoló modellek, amelyeket a kutatás eredménye valószínűleg erősen árnyalni, sőt, lehetséges, hogy tagadni fog.

 

1 Ez a kérdéskör - összetettsége és érzékeny volta miatt - külön kötetet igényelne. Itt a zsidók „áldozatiságának" vizsgálata csak vázlatosan és elsősorban, mint a Hős-kép vizsgálatának a szükségszerű velejárója jelenik meg.

2 A második világháború hadtéri eseményeinek a leírását, mivel ezek elég széles körben ismertek, csak nagyon röviden érintem.

3 Ennek a kérdéskörnek nem szánok külön fejezetet, hanem a többi fejezetbe szövöm bele.

4 War Refugee Board, magyarul: A háborús menekültek hivatala.

5 Itt elsősorban a Nemzetközi Vöröskeresztre valamint World Jewish Congress, American Joint Distribution Committee és Jewish Agencyre gondolok.

 

Ismertető:

A könyv szerzője Lajos Attila, Svédországban élő, Erdélyben született magyar történész, a växjöi egyetem tanára és kutatója.

Ha röviden összefoglalnánk, amit az emberek többsége Raoul Wallenbergről tud, azt kellene mondanunk: egy majdnem hercegi származású, mesebeli északi országból jött keresztény fiatalember zsidókat mentett Budapesten. De az élet és a történelem ennél jóval bonyolultabb kérdéseket vet fel: hajthatatlan erkölcsi indítékokból cselekedett Wallenberg? Került valaha olyan helyzetbe, amikor ez a hajthatatlan erkölcs hősies cselekedetet követelt meg tőle? Megegyeznek Wallenberg cselekedetei a hős mintaképpel, vagy a wallenbergi hősalak csak egy utókonstrukció?

Ennek a könyvnek az a célja, hogy minél többet feltárjon abból, amit Raoul Wallenberg valóban tett Budapesten, hogy megállapítsa, milyen bizonyítható háttere van a Raoul Wallenberg-i hősalaknak. Mivel a hőst nem lehet az általa megmentett áldozatok bemutatása nélkül megvizsgálni, a szerző megpróbálta a zsidók áldozat mivoltát is vizsgálat alá venni.

Az, amit a Hős megjelenése először visszaad, az a remény. Ő az, aki cselekedni kezd az áldozatokat megbénító körülmények között, ezzel megszüntetve a tehetetlenség és a reménytelenség látszatát. Ő az, aki jelenlétével visszaállítja az élet egyik alapvető feltételét: a remény és a valóság közötti harmóniát. Ez történt Wallenberggel is, és a Mítosz megszületett. Raoul Wallenbergnek, a második világháború egyik örök, legnagyobb hősének ma világszerte szobrokat emelnek.

olvasói vélemények
 • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2020 Adamo Books Kft.