Télemakhosz bolyongásai

ebook

Szerző: Bálint Ágnes

Kiadó neve: Virágmandula Kft.

Méret: 3,28 MB

Kiadás éve: 2012

Állomány formátum: epub, pdf, prc

epub ISBN: 978-615-5181-78-8

prc ISBN: 978-615-5181-79-5

pdf ISBN: 978-615-5181-77-1

pdf Méret: 2,12 MB

pdf Oldalszám: 233

Ára: 1199 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

A vasalódeszka

Mintegy három éves korától kezdve (a pontos kezdetét nem ismerjük) a kisfiú a szülők két összetolt ágya közé fektetett vasalódeszkán aludt. A megoldás ideiglenesnek tűnik: a vasalódeszka nem lehetett sem túl kényelmes, sem túl nagy. Alkalmas volt viszont arra, hogy a szülőket mesterséges válaszfalként távol tartsa egymástól. Németh József naplója épp ebben az időszakban szakad meg, nem tudjuk tehát, hogy milyen megfontolásból döntöttek úgy a szülők, hogy a gyermek velük aludjon.

Maga a helyzet azonban arról árulkodik, hogy a szülők házassága épp olyan válságos állapotban volt, mint a megelőző években. A gyermek jó ürügy lehetett mind a veszekedésre, mind pedig a vele való kitüntetett foglalatosságra – természetesen mindkét fél részéről. Németh László első meghatározó emlékei közé tartozik egy jellegzetes kép: az alvásra készülődő család a nagy ágyban fekszik. Az apa, a lelkiismeretes tanár, még most is (illetve: talán nem véletlenül most) dolgozik: „Este rendesen úgy aludtam el kettejük között, hogy az éjjeliszekrény lámpája az ő erős orrát húzta körül arany csíkkal, s felette a kihajtott könyvlapon szánkázott a fény. A másnapi óráira készült; hogy rajzolja föl még világosabban Franciaország vízrajzi térképét, vagy hogy foglaltassa össze Nagy Károly korát a hatodikban.” Ez a tüntető munkálkodás is nyilván azt az üzenetet közvetítette a feleség részére, hogy – mint azt az író is megfogalmazta apjával kapcsolatban –, a tanítás „teljesen kielégíti”. Németh József naplójából az is kiderül, hogy a korábbi években az iskolai tízpercekben készült az óráira, a könyveit pedig bent hagyta a munkahelyén. Mindez ugyancsak arra mutat rá, hogy az esti munkálkodás inkább valami más helyett vált sürgetővé – a megromlott házastársi kapcsolat egyik szimbólumaként is értelmezhetjük.

Bizonyos, hogy volt objektív oka is annak, hogy ez az alvási szokás kialakult. A kisfiú feltehetően kinőtte azt a fekvőalkalmatosságot, amelyben addig aludt. Az is elképzelhető, hogy a gyermek – három éves kor körül ez életkori sajátosság – félt (volna) az egyedülléttől és a sötéttől. Nyilván fel-felsírt éjszakánként, és csak akkor nyugodott meg, ha a szülők magukhoz vették az ágyukba...

Ismertető:

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségéről. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hőséről. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.” A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzéséből kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlődését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülőkor útvesztőjében, végül a fiatal író első szárnypróbálgatásait. Részletesen elemzi Németh László gyermekkori fantáziajátékát, a családi tudattalanban rejtőző „fantom” révén átélt ifjúkori neurotikus problémáit, és a Babitscsal vívott szimbolikus ödipális küzdelmeket. A mű a harmincas évek elején saját művészi útjára lépő Németh László bemutatásával zárul.A pszichohistorikus elkötelezettségű szerző vallja, hogy „művész és műve elválaszthatatlanul feltételezik egymást.” A kreativitás genezisét kutatja az életút során, s a művek lélektani értelmezése révén mutat rá az élet és az alkotás egymást kölcsönösen meghatározó voltára. Úgy véli, azáltal, hogy „új perspektívába állítja az írót és alkotásait, egyúttal új válaszok keresésére ösztönzi az irodalomtörténeti kutatást” is. A könyv egyszerre szól az irodalomtudomány és a pszichológia szakmai közönségéhez, és olvasmányos stílusa, világos gondolatvezetése révén a szélesebb, érdeklődő nagyközönséghez.A szerző magyar-angol szakos középiskolai tanári és pszichológusi diplomával rendelkezik, a PTE Pszichológia Doktori Iskolájában 2005-ben szerzett PhD-fokozatot. Jelenleg a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2018 Adamo Books Kft.

OTP Bank - Általános ügyféltájékoztató