Világirodalom III. - Világirodalom a XX. században

ebook

Szerző: Benedek Marcell

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 131

Méret: 4,69 MB

Kiadás éve: 2011

Állomány formátum: epub, pdf, prc

epub ISBN: 978-615-5116-46-9

prc ISBN: 978-615-5116-47-6

pdf ISBN: 978-615-5116-45-2

prc Méret: 3,55 MB

pdf Méret: 7,96 MB

pdf Oldalszám: 189

Ára: 600 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Az egyén egyébként mintha befejezte volna a XIX. században játszott óriási szerepét. Még életben tartja a pszichologizmus, főként a mélylélektan hatása alatt. Új regényformát hoz létre az emlékek megelevenítése, tudatos és tudattalan érzések elemzése, belső monológ alakjában. A ma is ható, az ábrázolandó valóságot a lélek mélyvilágában kereső szürrealizmus a gondolat szeszélyes kapcsolatait, a képzelet és az álom felelőtlen játékait igyekszik rögzíteni. De mennyiségben és hatásban mindez eltörpül az irodalom egyénen túlmutató tárgyválasztása és ábrázolásmódja mellett.
Családok, nemzedékek sorsát rajzoló ciklusokkal és olyan „regényfolyamok"-kal találkozunk, amelyek egyetlen hősről szólnak ugyan, de ezt a hőst hosszú életén keresztül a társadalom újabb meg újabb nemzedékeivel állítják szembe. És vannak hős nélküli regénysorozatok a társadalom egymás mellé rakott rétegeiről. A közösségi regény legfőbb táplálója eleinte a háborús regény, egy gyalogsági szakasz vagy repülőszázad története.

A régi formák összeomlása minden műfajban érezhető, de legerősebben a színpadon. Ennek oka nemcsak a tartalom változása, hanem a film hatása is. Az anyagnak többé-kevésbé klasszikus sűrítése, amihez a színpad mesteremberei már kitűnően értettek, nem elégíti ki többé a közönséget. A film technikája, amely sokban emlékeztet Shakespeare színházára, gyorsabb és változatosabb életet követel a színpadon is. A jelenetek szabadabb kapcsolásával némileg visszatereli a drámát az epika irányába. Nem adhatja meg a film gyorsan változó, teljes díszleteit, nem térhet vissza Shakespeare csupasz színpadához sem, de kiderül, hogy a közönség, akárcsak a középkorban, beéri a színhely szimbolikus jelzésével is. Az epikus mesét egy olyan szereplő tartja össze, akit az antik világból, mint kórust, a XVII. századból mint bizalmast, a XIX.-ból mint rezonőrt ismertünk: a narrátor, vagyis elbeszélő. Az egyetlen hős helyére pedig, akárcsak a regényben, gyakran kerül a közösség.

A húszas évektől fogva két élesen elválasztott részre tagozódik a világ irodalma. A világnézet vonala keresztezi a sok egymás mellett futó, egymással külön is harcoló irodalmi irányt. Nem földrajzi határvonal ez, mert az egyes országok szellemi érintkezését még a fasizmus legrosszabb korszakában sem lehetett teljesen megszüntetni. A szocialista szellemű irodalomnak a szocialista országokon kívül is vannak jelentős képviselői, Franciaországtól Dél-Amerikáig, bár igaz, hogy ezeknek sokszor száműzetésbe kell menekülniük. Ma már a szocialista irodalom világméretekben való kibontakozásáról beszélhetünk. A fasiszta országok „gleichschaltolt" irodalma méltán tűnt el nyomtalanul. Ezeknek az országoknak szellemi értékei évtizedeken át vagy némaságra voltak kárhoztatva, vagy csak száműzetésben nyilatkozhattak meg. A mai tőkésországokban egyszerre szólal meg a reakció, a többé-kevésbé keserű társadalomkritika, a haladó polgári humanizmus és a szocialista gondolat. E világnézeti elemek iskolánként, sőt egyénenként más-más viszonyban állnak a realitással, keresik vagy menekülnek előle.

Ismertető:

Mi az irodalom? Milyen műveket érdemes megismerni a világirodalom több évezredes útjának legszebb, legmaradandóbb alkotásaiból? Ezekre a kérdésekre válaszol Benedek Marcell ennek a kötetnek s az ezt követő további két kötetnek a lapjain. Benedek Marcell művei már nemzedékeket neveltek az olvasás művészetére és szeretetére. Most életének kilencedik évtizedében is fáradhatatlanul dolgozik, évről-évre jelennek meg könyvei, változatlan szenvedéllyel tanítja érteni és szeretni az irodalmat. Ez a műve is, mint minden eddigi könyve, egyszerre ad élményt és tudást. Művészi, vonzó és szemléletes, mint egy irodalmi alkotás, hiteles, meggyőző és felelősségérzést sugárzó, mint az igazi tudomány. Benedek Marcell ebben a kötetben a kezdetektől Moliére-ig fest portrét a világirodalom nagyjairól.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2020 Adamo Books Kft.