Világirodalom I.

ebook

Szerző: Benedek Marcell

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 169

Méret: 2,73 MB

Kiadás éve: 2011

Állomány formátum: epub, pdf, prc

epub ISBN: 978-963-89177-8-2

prc ISBN: 978-963-89177-9-9

pdf ISBN: 978-963-89177-7-5

prc Méret: 1,92 MB

pdf Méret: 4,64 MB

pdf Oldalszám: 181

Ára: 600 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

A görög kultúra kialakulásában alighanem annak az osztálynak van legjelentősebb része, amelyről a ránk maradt költői alkotások legkevesebbet szólnak: a kereskedőknek és a hajósoknak. Csak rá kell néznünk Görögország térképére: a sziklás hegyek megnehezítik az érintkezést az egyes államocskák között, ellenben a tengerpart gazdag tagoltsága pompás kikötőkkel szolgál, s közelebb hozza a szigetvilágot és Kisázsia partjait, mint a szomszédos államokat. A természeti kincsekben szegény ország így jut egyszerre távoli vidékek kultúrájához s a kulturális igények kielégítésének lehetőségéhez.
Az i. e. V. század már az irodalom és művészet minden ágának fénykora. Mi volt az, ami a földrajzilag és politikailag annyifelé tagolt országot egységbe foglalta? Elsősorban a nyelv, noha egymástól eléggé eltérő tájszólásokra oszlott. Ezeket már Homérosz irodalmi nyelvvé olvasztja össze. Azután legalább ugyanolyan mértékben a közös vallás. A dionüsziák ünnepein még az éppen ellenséges testvérállamok képviselői is megjelennek. Hasonló egységet teremtenek az időszakonként megismétlődő olimpiai versenyek. És végsőnek, de nem utolsónak említjük a közös ellenséggel vívott háborúkat: a történetileg mind hitelesebbnek látszó trójai háborút és a perzsák roppant seregének diadalmas visszaverését, amit Aiszkhülosz tragédiája jogos önérzettel tekint a szabad nép győzelmének a zsarnokság fölött.

Hogy a görög költészet hogyan, milyen úton emelkedett a homéroszi magaslatig, annak semmi írásos nyoma nincs. De magából Homéroszból tudjuk, hogy a nép közös énekszava fölcsendült már hosszú idővel az egyéni költők megszólalása előtt. Homérosz nászdalokat, siratókat, szüreti éneket emleget. Az egyéni érzés kifejezése is csak lassan foglalja el helyét a görög lírában, a karköltészet tovább él, és nagy költőket ihlet meg, s a líra pillanatra sem szakad el az énektől, a zenei formáktól. Különböző görög törzseknél más-más, keményebb vagy lágyabb hangnemek uralkodnak, s nem érdektelen, hogy Platón majd megkülönböztet az állam szempontjából hasznos és veszélyes hangnemeket.
Ismerve az ember ősrégi színjátszó hajlamát, bizonyosnak tekinthetjük, hogy a vallási eredetű karénekek, álarcos és álruhás játékok, amelyeknek nyomát a szatírjáték műfajában a görög színház még a klasszikus fénykorban is megőrizte, primitív alakban megvoltak már a homéroszi korszak előtt is.

És végül, természetesen, megvolt az az epikus költészet, amelynek csúcspontját Homérosz jelenti. A kis királyok udvarában aoidosok énekelték a maguk költötte hősi énekeket, királyok és nagyurak mitikus őseinek tetteiről. E költeményeket rhapsódosok, mai értelemben: előadóművészek - vitték tovább a nép közé, amely, akárcsak Shakespeare színházának földszinti közönsége, természetesnek találta, hogy nem róla, hanem a nagyok, a félistenek tetteiről szól az ének. Ezekben az énekekben az olümposzi istenek és földi leszármazottaik mellett szerepeltek azok a mitikus uralkodó családok, amelyek a klasszikus korban annyi tragédia hőseit szolgáltatták, de a legfőbb szerepet nyilván a trójai háború játszotta, Heléna megszöktetésétől a hősök kalandos hazatéréséig. Homérosz nagyszerű gondolatát, hogy ebből a hosszú időre terjedő anyagból néhány hetet szakít ki, megkönnyítette az, hogy az ismert előzményekre és következményekre egyszerűen csak utalni kellett.

Ismertető:

Mi az irodalom? Milyen műveket érdemes megismerni a világirodalom több évezredes útjának legszebb, legmaradandóbb alkotásaiból? Ezekre a kérdésekre válaszol Benedek Marcell ennek a kötetnek s az ezt követő további két kötetnek a lapjain. Benedek Marcell művei már nemzedékeket neveltek az olvasás művészetére és szeretetére. Most életének kilencedik évtizedében is fáradhatatlanul dolgozik, évről-évre jelennek meg könyvei, változatlan szenvedéllyel tanítja érteni és szeretni az irodalmat. Ez a műve is, mint minden eddigi könyve, egyszerre ad élményt és tudást. Művészi, vonzó és szemléletes, mint egy irodalmi alkotás, hiteles, meggyőző és felelősségérzést sugárzó, mint az igazi tudomány. Benedek Marcell ebben a kötetben a kezdetektől Moliére-ig fest portrét a világirodalom nagyjairól.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2022 Adamo Books Kft.