Bűnügyi panoptikum

ebook

Szerző: Szabó László

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 455

Méret: 1,23 MB

Kiadás éve: 2011

Állomány formátum: epub, pdf, prc

epub ISBN: 978-615-5116-91-9

prc ISBN: 978-615-5116-92-6

pdf ISBN: 978-615-5116-90-2

prc Méret: 1,21 MB

pdf Méret: 1.87 MB

pdf Oldalszám: 498

Ára: 900 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

A „nagy ötlet" kivitelezésének idején azonban még sűrű homály fedte a Váci utcai kereskedők titkát. Így aztán belevághatott egy újabb svindlibe. Felöltötte legjobb ruháját, kitűzte rá a tiszti szalagrendet, kiment a pályaudvarra, jegyet váltott Székesfehérvárra, majd leutazott a szabad királyi és koronázó városba. Egy ideig tétlenül járt-kelt és ismerkedett a helyzettel, végül a városházához legközelebb eső cukrászda teraszára ült, limonádét rendelt, és mint akinek semmi dolga, unatkozott.
Néhány nappal előbb olvasta ugyanis a lapokban, hogy Székesfehérvár törvényhatósága „határozmányt" hozott, miszerint a piacteret faburkolattal kívánja ellátni, s így megszünteti a nagy sarat. Dicsérje minden hívő lélek a gondoskodó városatyákat. Nos, ezért utazott Hamrák a koronázó-városba. Azt ugyan még nem tudta, hogyan ismerkedik majd össze a törvényhatósági bizottság nagy tekintélyű uraival, mindenesetre elszánta magát, hogy ötletét megvalósítja.
A cukrászda teraszán még néhány hozzá hasonló semmittevő üldögélt. Hamrák figyelmesen böngészte a városi újságot. Egyszercsak feltűnt egy pepitakockás, csokornyakkendős, sétapálcás fiatalember, s leült a cukrászda teraszára. Hangos társalgásba kezdett az unatkozó ficsúrokkal. Szavaiból nem volt nehéz rájönni, hogy a pepitakockás fiatalember a helyi lap egyik jeleskedő munkatársa, aki éppen most jött a városházáról, ahol a törvényhatósági bizottság egyvégtében arról vitázik, legyen-e színháza Székesfehérvárnak, avagy sem.
Hamrák merész elhatározással, kissé rossz magyarsággal közbeszólt:
- Építeni mostan nem szabad! Tőzsdei krachok várhatók! Én csak jó tanácsot adni...
A jelenlevők felkapták a fejüket, s kissé értetlenül néztek a váratlan közbeszólóra.
- Miből gondolja? - kérdezte minden iránt érdeklődő arccal az újságíró.

- Én lenni vállalkozó, én ezt mind tudni...
- Ilyen jól értesült?
- Én járatos lenni a tőzsdén, ugyan még csak rövid ideje lenni Budapest...
- Kit tisztelhetek az úrban? Én Pálházi János hírlapíró vagyok! - csapta össze a bokáját a pepitakockás.
- Wild Gusztáv vállalkozó és tőzsdeszakértő - pattant fel Hamrák a helyéről, és visszabokázott. A többiek csak ekkor vették észre, hogy Wild Gusztáv, alias Hamrák gomblyukában ott virít a tiszti szalagrend. A kitüntetéssel nyomban megszerezte bizalmukat. Székeiket közelebb húzták Hamrák asztalához.
- Most nem szabad építkezni... A fának ugrik fel az ára, nagyon gyorsan és ez szép mulatság...
- Úgy tetszett érteni, hogy drága mulatság...
- Igen, igen, drága mulatság. Most csak használt építőanyaggal szabad dolgozni... Tudják milyen nagy butaságot csinált a maguk törvényhatósága?

Olvastam az újságban...

A fiatalemberek, valamennyien a városi aranyifjúság képviseli, kissé összeráncolták a szemöldöküket, mert sértést éreztek Wild-Hamrák szavaiból.
- Meg is mondom, hogy mi az a butaság... Nem szabad olyan határozatot hozni, hogy a piacot fávalfogja beburkolni a városi törvényhatóság. Mondom, hogy ma vagy holnap ugrik a fa.
- Úgy gondolja? - érdeklődött egyre inkább az újságíró.
- Nem gondolom, hanem tudom. Én fával is kereskedő vagyok. Az urak hihetnek nekem, mert én mostmondhatnám azt is, hogy vegyenek tőlem fát... De nem mondom... Mert drága lesz... Én azt kivárom...
- De hát az a favásárlás úgysem megy olyan gyorsan, addig meg lemegy a fának az ára...
- Az már ebben az évben nem fog lemenni - válaszolta Hamrák. - A maguk városa meg erre az évreakarja megcsinálni, nemde?
- Erről tényleg jó lenne értesíteni a polgármester urat... Már szaladok is... -mondta a pepitaruhás újságíró.
- Kár sietni az úrnak, attól nem lesz olcsóbb a fa... Használt fával kell dolgozni... Éppen most vásároltam meg egy nagyobb tételt, hogy is mondják... - Útburkolatnak... Ugye így mondják? De hát nem adom tovább, megvárom, amíg drágább lesz, egy-kettő nap már csak...
Hamrák szavait úgy itta magába az ifjú hírlapíró, mint szivacs a vizet. Aztán felkapta gombos sétabotját, egy hatost dobott az asztalra, s elrohant.
Hamrák nyugodtan ült a helyén, várta a fejleményeket. Tudta, hogy a fiatalember a városatyákhoz rohan... Tovább társalgott a többiekkel, erről is arról is.
Eltelt egy óra, másfél óra, semmi. Rosszul számított volna? Az nem lehet. De, úgy látszik, le kell mondania arról, hogy megkeressék őt, az építési vállalkozót, és tanácsot kérjenek tőle a koronázó város képviselői. Na, majd másképp... - gondolta.
Fizetett, elköszönt az uraktól és elindult a korzóra. Jól számított. A délutáni korzó Székesfehérvárott is társadalmi találkahely volt, éppúgy, mint a fővárosban. Fel és alá sétált, jól megnézte a fiatal hölgyeket, s rövidesen szembe találta magát újságíró ismerősével. A hírlapíró lelkendezve kiáltott feléje: - Nahát! Micsoda szerencse! Tűvé tettük magáért a várost!
- Kár volt, hiszen itt voltam, itt is vagyok!
- Drága uram, a törvényhatósági bizottság egy-két tagja nagyon szeretne önnel
elkölteni egy vacsorát...
- Óh, hát nekem csak estig van kijárásom...
- Kimenője... Úgy tetszett érteni...
- Igen, igen, az esti vonattal kell visszautaznom Budapestre.
- Olyan fontos?
- Ja... Reggel üzleti tárgyalásaim vannak...

- Messze van még a reggel... Gondoskodom róla, hogy a tisztelt úr felkerüljön a fővárosba a reggeli órákra... Szíves engedelmével azonban most még egyszer átadom a meghívást, s ezt nem utasíthatja vissza, ha nem akar megsérteni: elfárad ugye a vacsorára?

Mi mást tehetett volna Hamrák? Elfáradt a vacsorára. Öten ültek az asztalnál: három bizottsági tag, a fiatal hírlapíró, valamint Wild-Hamrák, aki két falat között meg-megszólalt. S a többiek úgy lesték a szavát, mintha isteni kinyilatkoztatást várnának tőle. Ő pedig elismételte tőmondatokban mindazt, amit az újságírónak már elmondott, megemlítve, hogy van ugyan neki 25 vagonnyi tétele használt fából, amiből körülbelül öt vagon kitűnő tüzelő, 10 vagon viszont útburkolásra lenne nagyon alkalmas, azonban ettől nem válik meg a tőzsdei áremelkedésig, különben is, ha adná, csak egy tételben adná. Amikor ezt elmondta, úgy tett, mintha most már semmi más nem érdekelné, csupán a kiválóan ízesített franciasaláta, amelyből újabb és újabb adagot emelt a tányérjára. A három korosabb bizottsági tag egyre kapacitálta, hogyha már ilyen szerencsésen alakult a dolog, s ilyen jól megismerkedtek, tegye meg azt a csekély szolgálatot Székesfehérvár szabad királyi városnak, hogy eladja azt a csekélyke használt útburkolati fát. A fiatal újságíró még azt is megkockáztatta, hogy felajánlotta: Wild úr neve bele kerül a város aranykönyvébe! A bizottsági tagok ennél a könnyelmű kijelentésnél kissé rosszallóan pillantottak a vehemens fiatalemberre, hiszen az aranykönyv nem jött-ment idegenek nevének megörökítésére, hanem jeles törvényhatósági tagok számára volt fenntartva.
Végül is Hamrák „belement" az alkuba, s közölte, hogy 15 napon belül Székesfehérvárott lesz a teljes szállítmány.
- A szállítás ab Budapest. Természetesen a városé...
- Hogyne, hogyne! - mondták majdnem kiáltva az örömtől a városatyák.
- Én most pénzt nem kérni, csupán előleget, mondjuk ezer aranykorona...
Felkérem az urakat, holnap reggel rendeljenek meg 15 vasúti kocsit Budapest-Székesfehérvár, az állomásig én fogok gondoskodni a kiszállításról. Az ezer koronáról nyugtát adok, a teljes tétel 9000 aranykorona.
Dagadt a törvényhatósági tagok keble az örömtől és büszkeségtől, hogy ilyen olcsó fához juttatják a várost, hiszen még az akkori árak szerint is jó 6-7000 aranykoronát nyertek a speciális útburkoló anyagon. Márpedig hatezer aranykorona akkoriban igen nagy pénz volt...

 

Ismertető:

A Bűnügyi panoptikum a századfordulótól a szocialista rendszer kialakulásáig próbálja híres-hírhedt bűnügyek történésében ábrázolni a korszak társadalmi-gazdasági hátterét, a bűncselekményeket kiváltó okokat - nem mellőzve a Kádár-korszak ideológiai elfogultságát sem.

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2021 Adamo Books Kft.